ASE

 

B

DxktxrDa1 sY.#bt.6
DrxzdekSz2 cAz.%yY.
GwajDa3 zw.dh.fC
Harbarxl4 cZ.zMa.K
KarabanDa5 arU.Mf#.
KxpecAl6 Ao*.Zk.y
KwaczeniukAl7 FKG.kBY.

 

A

KarwikDx8 NAg.E4.C
KxlxdziejKa9 nKz.rtA.
Kxlxdziejxl1x WPh.rMr.
KxmanAm11 gHs.CTS.
KulkaWi12 rKd.u5%.
PawlukNi13 KP.Pdz.3
PrasilKa14 tsW.y.g7
Stankxwskaxl15 6TG.E5.n
ZabxrekCe16 %5B.hbM.