Wypadek komunikacyjny.

Zapisz temat: Wypadek komunikacyjny – zabezpieczenie miejsca wypadku.

Zapisz w zeszycie kolejne czynności podczas zabezpieczania miejsca wypadku.

Materiał do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=x1yFLoRI6do