E-usługi

Eusługi można prowadzić za pośrednictwem kilku kanałów, takich jak: Internet, urządzenia mobilne, telewizja cyfrowa i satelitarna. Przykładowe obszary usług elektronicznych to: e– administracja, e-turystyka, e– zdrowie, e– edukacja.

Podaj konkretne przykłady e-usług.

Oddaj pracę…klik