Normalizacja w rysunku technicznym i obowiązujące normy.

Normą nazywamy dokument prawny i techniczny, zawierający ustalone w sposób
jednoznaczny technicznie i ekonomicznie wymagania jakościowe lub ilościowe dotyczące
danego wyrobu, sposoby wykonania czynności itp.
W Polsce normy (PN) ustanawia Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie.
Jest on centralnym organem normalizacji i koordynuje działalność normalizacyjną wszystkich
zakładów przemysłowych, organów gospodarczych i instytutów naukowych.
W Polskich Normach określa się między innymi podstawowe cechy jakościowe wyrobów,
właściwości techniczno-użytkowe materiałów i surowców, wymagania dotyczące
wykonywania dokumentacji technicznej obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zawierają definicje nazw, pojęć, a także oznaczenia i symbole.

W naszym kraju publikuje się następujące normy:
– polskie (PN) – powszechnie obowiązujące na terenie całego kraju,
– branżowe (BN) – obowiązujące w określonym dziale wytwórczości (branży), stopniowo
zastępowane normami PN,
– zakładowe (ZN) dotyczące produkcji w jednym lub kilku przedsiębiorstwach.
Polskie Normy mają oznaczenia odpowiadające określonemu działowi gospodarki
narodowej, np. normy dotyczące budownictwa – B, nauki – N, w przemyśle maszynowym –
M, w przemyśle drzewnym – D. Oznaczenie: PN–82/N–01616 Rysunek techniczny. Linie
rysunkowe, stanowi skrócony zapis informacji, że jest to Polska Norma ustanowiona w 1982 r. dotycząca zagadnień naukowo-technicznych, dokumentacji i organizacji i ma kolejny numer 01616.

 

 

Pismo techniczne

 

 

Podziałki rysunkowe

Aby uniknąć wątpliwości czy przedmiot jest narysowany w zmniejszeniu, w powiększeniu, czy też w swej naturalnej wielkości, należy na rysunku każdego przedmiotu podać podziałkę. Podziałka to stosunek liczbowy wymiarów liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiednich rzeczywistych wymiarów liniowych rysowanego przedmiotu.

Przy wykonywaniu rysunków technicznych stosuje się najczęściej następujące podziałki:
powiększające – 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
naturalną – 1:1
zmniejszające – 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000

Zastosowania podziałek rysunkowych

Rodzaj podziałki Podstawowe zastosowanie
50:1 Fragmenty części lub bardzo drobne części mechaniki precyzyjnej
10:1 Drobne części
5:1 Części o skomplikowanych kształtach
2:1 Detale
1:1 Detale, rysunki złożeniowe (zestawieniowe) małych urządzeń
1:2 Duże elementy, duże rysunki zestawieniowe
1:5 Rysunki zestawieniowe dużych maszyn
1:10, 1:20, 1:50, 1:100 Rysunki budowlane

Skala 1:100 przykład


Wymiarowanie rysunków technicznych. [pismem technicznym]

 

Przekroje…