Uzupełnij wymiary

Przerysuj do zeszytu podany przedmiot w skali 2:1. [wydruk dostaniesz na lekcji]

Uzupełnij brakujące wymiary tak, aby wykonawca mógł zrobić przedmiot na podstawie twojego rysunku.