WYMIAROWANIE BUDOWLANE

Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

Ciągi wymiarowe zewnętrzne należy rozmieszczać w następującej kolejności, licząc od wymiarowanego przedmiotu:

1. wymiary szczegółowe tzw. linia wymiarowa murarska,

2. wymiary poszczególnych części lub rozstawienia osi tzw. linia wymiarowa architektoniczna w osiach otworów okiennych i drzwiowych i krawędzi obiektu,

3. wymiary modularne tzw. linia wymiarowa w osiach modularnych,

4. wymiary pomieszczeń tzw. linia wymiarowa szerokości pomieszczeń, którą można również umieszczać wewnątrz pomieszczeń,

5. wymiary całego obiektu tzw. linia wymiarowa całkowita.

Szeregi wymiarowe zewnętrzne należy umieszczać wzdłuż rzutu każdej ściany zewnętrznej budynku. Liczba tych ciągów wynika z potrzeby optymalnego zwymiarowania wszystkich parametrów.

Na rysunkach budowlanych zaleca się nie doprowadzać pomocniczych linii wymiarowych do linii obrysu.


 

Przy wymiarowaniu obowiązują następujące zasady:
– nie powtarzania danych,
– „wyczerpania tematu”,
– unikania zbędnych danych,
– nie przecinania się pomocniczych linii wymiarowych,
– w przypadku umieszczania wymiarów na kilku liniach obok siebie, bliżej zarysu przedmiotu
podaje się wymiary mniejsze.